Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

INFORMACJA O ZARZĄDZANIU DANYMI OSOBOWYMI

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że 25 maja 2018 weszło unijne rozporządzenie w sprawie  ochrony danych osobowych, zwane RODO, przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez CSKM.

 1. Administratorem  danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe Kosmetologii Medycznej  z siedzibą w Warszawie, Koźmińska 11/19, NIP 745 14399 19, REGON 141724190,
 2. W sprawie dostępu do  swoich danych osobowych można skontaktować się z  nami telefonicznie pod numerem +48 783 301 361, pisząc na  adres email: szkolenia@kosmetologia-medyczna.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji szkoleń organizowanych przez CSKM. Kontaktujemy się telefonicznie i mailowo przesyłając informacje o uczestnictwie w szkoleniach.  Na wskazany adres e-mail przesyłamy dodatkowe  informacje po szkoleniach  oraz informacje z bieżącej działalności CSKM.
 4. Dane będą przechowywane do czasu działalności CSKM, w celu weryfikacji uczestnictwa w szkoleniach i  wystawiania duplikatów certyfikatów i dokumentów księgowych
 5. Dane osobowe uczestników szkoleń udostępniamy wyłącznie ośrodkowi ECLEST z którym wspólnie organizujemy szkolenia
 6. Dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z kontaktu. Rezygnacja  następuje poprzez przesłanie takiej informacji mailem lub listownie.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje  prawo do:
 • wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 •  W każdej chwili przysługuje  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.