Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Pola oznaczone * są wymagane.

Terminy:

Kwiecień 2019
 

Godziny zajęć: 12.00-17.00

 

Cena: 1800 PLN


 Forma szkolenia:

wykład i zajęcia interaktywne

 

Miejsce szkolenia:

Europejski Ośrodek Doskonalenia Lekarzy Medycyny Estetycznej

Warszawa ul. Puławska 233

PRAWNE REGULACJE PROWADZENIA  

   I UBEZPIECZENIA GABINETÓW

KOSMETOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH

ZABIEGI Z ZAKRESU KOSMETOLOGII MEDYCZNEJ

  1.  Obowiązujące przepisy prawne regulujące wykonywanie zabiegów kosmetologii medycznej przez kosmetologów
  2. Warunki prawne wymagane do legalnej działalności w zakresie kosmetologii medycznej
  3. Rola i znaczenie certyfikatu
  4. Formy prowadzenia gabinetu- formy prawne i podatkowe
  5. Współpraca z innymi podmiotami
  6. Wzory dokumentacji pracy gabinetu- wzory umów, druków zgłoszeń, druków rejestracji, umów cywilno-prawnych
  7. Prawidłowe wzory świadomej zgody na zabieg
  8. Rozwiązania zabezpieczające gabinet przed roszczeniami klientów- wzory skutecznych umów ubezpieczenia działalności gabinetu
  9. Zasady postępowania w przypadku roszczeń klientów

SZKOLENIE TO JEST WYMAGANE DO UZYSKANIA IMIENNEGO ZAŚWIADCZENIA KANCELARII PRAWNEJ O LEGALNYM WYKONYWANIU ZABIEGÓW Z ZAKRESU KOSMETOLOGII MEDYCZNEJ