Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

.

.

.

.

.

.

.

.

Warunki uczestnictwa


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

1. Okazanie w dniu szkolenia dokumentu    

    poświadczającego posiadanie wykształcenia 

    kierunkowego (minimum dyplom licencjata

    z kosmetologii)

2. Wysłanie formularza zgłoszenia

3. Wpłata zaliczki rezerwacyjnej 200 PLN na konto

    podane w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie na szkolenie

      z dopiskiem: Imię i Nazwisko + data szkolenia.


4. Po zaksięgowaniu zaliczki prześlemy Państwu mailowe

    potwierdzenie rezerwacji udziału w szkoleniu.

5. O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu zaliczki rezerwacyjnej

    
6. Pozostałą kwotę prosimy wpłacić gotówką w dniu szkolenia